© Fons van Bindsbergen - fotografie

Nieuws

Presentatie Dorpsagenda

Zondag 7 januari heeft de presentatie van de Dorpsagenda plaatsgevonden. In bijgaande documenten kunnen de plannen gedownload worden:

Dorpsagenda Kekerdom Vergroent (pdf)

Mega Dorpsagenda (pdf)

Klankbordgroep

Op de klankbordavond van 24 oktober is met 40 bewoners besproken hoe de toekomst van Kekerdom eruit kan gaan zien en welke plannen daarvoor in de dorpagenda opgenomen moeten worden. In bijgaande documenten staan de plannen en resultaten vermeld:

Ingebrachte dromen (pdf)

Presentatie dorpsagenda Kekerdom (pdf)

Speerpuntenschema klankbordgroep (pdf)

2017 Kekerdom 200 jaar Nederlands

In 2017 is Kekerdom 200 jaar Nederlands en dat gaat gevierd worden met een dorpsfeest op zaterdag 4 maart! De voorbereidingen zijn in volle gang en zodra het programma definitief bekend is komt er weer een flyer in de bus. Heb jij ook nog ideeen? Stuur een email naar vitaalkekerdom@gmail.com.

Eerste Buffet en Boek een Succes

Woensdagavond 1 februari vond in het Kulturhus het eerste buffet en boek plaats. Lekker samen eten en luisteren naar wat lezers boeit in een boek of bij een schrijver. Lees een uitgebreider verslag door de volgende pdf te openen: buffet en boek

Brug in Millingerwaard

In een gesprek met Staatsbosbeheer en K3 Delta kreeg de oproep voor een brug in de Millingerwaard veel positief gehoor. Het plan en de kosten worden momenteel doorgerekend voor Rijkswaterstaat. Bezoek het blog "Brug in de Millingerwaard" om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

't Haonehart, een “Kern met Pit” en € 1000,-!

’t Haonehart (onderdeel van Vitaal Kekerdom) door Kern met Pit geselecteerd als één van de Gelderse projecten. Kern met Pit is een initiatief van de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij), waarmee projecten ondersteund worden die erop gericht zijn de directe woonomgeving te verbeteren.

Het is gelukt om van het braakliggende terrein aan de Jan Arntzstraat in Kekerdom een groene ontmoetingsplaats te maken. In 2016 hebben we het predicaat ‘Kern met Pit’ gekregen én een geldprijs van 1000 euro. Dank aan de vrijwilligers en diverse sponsoren! Klik hier voor het juryrapport!